Podlaska Sieć
Internetowa

MenuDotacja na kapitał obrotowy

PSI UE

Tytuł: Dotacja na kapitał obrotowy dla Podlaskiej Sieci Internetowej Sp. z o.o.

Projekt jest realizowany w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej przez udzielenie dofinansowania w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu UE: 70 133,64 zł