1.1 POPC (Projekt UE)

PSI UE

PSI sp. z o.o. przystępuje do realizacji projektu POPC.01.01.00-20-0104/17 pn.: ,,Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji przez firmę PSI Sp. z o.o. na obszarze łomżyńskim (ID Obszaru: 3.3.20.38)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Celem projektu jest zapewnienie możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach gospodarstwom domowym oraz placówkom oświatowym należącym do tzw. „białych plam” na obszarze łomżyńskim poprzez budowę niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Inwestycja zostanie wybudowana na obszarze zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (ze względu na brak tego typu infrastruktury na tym terenie) oraz będzie miała pozytywny wpływ na eliminację terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w miastach oraz małych miejscowościach. Efekty projektu skierowane są do gospodarstw domowych, placówek oświatowych oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

W związku z realizacją projektu zapraszamy Państwa do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji o możliwości skorzystania z naszej oferty i podłączenia swojego gospodarstwa domowego do sieci światłowodowej.
Zapraszamy do Biura Obsługi Klienta przy ul. Piastowskiej 11 a w Białymstoku lub do kontaktu telefonicznego pod numerem 85 722 22 22.


Termin realizacji: 2017 – 2022

Dokumentacja fotograficzna z postępu prac:

 

Dokumenty do pobrania:

Cennik podłączenia jednostek oświatowych.pdf

Cennik Usług Hurtowych.pdf

Kontakt dla Operatorów Telekomunikacyjnych.pdf

UMOWA RAMOWA dostęp hurtowy PSI POPC 2.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 15.06.2021.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 15.07.2021.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 15.08.2021.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 15.09.2021.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 13.10.2021.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 15.11.2021.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 26.11.2021.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 15.12.2021.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 15.01.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 15.02.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 15.03.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 15.04.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 13.05.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 27.05.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 03.06.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 10.06.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 15.06.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 28.06.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 01.07.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 08.07.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 15.07.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 05.08.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 12.08.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 26.08.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 09.09.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 16.09.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 23.09.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 30.09.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 10.10.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 14.10.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 21.10.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 28.10.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 04.11.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 10.11.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 18.11.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 25.11.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 02.12.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 09.12.2022.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 03.01.2023.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 20.01.2023.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 22.02.2023.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 03.03.2023.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 10.03.2023.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 24.03.2023.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 31.03.2023.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 07.04.2023.pdf

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 21.04.2023

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 19.05.2023

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 26.05.2023

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 12.06.2023

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 23.06.2023

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 30.06.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 07.07.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 14.07.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 31.07.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 11.08.2023.csv

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 18.08.20233.csv

Lista punktów adresowych POPC PSI gotowych sprzedażowo 08.09.2023.csv