Podlaska Sieć
Internetowa

MenuKontakt

Kontakt: 

mail: bok@psi.epodlasie.net

tel. obsługa klienta: 85 722 22 22

Podlaska Sieć Internetowa Sp. z o.o.

ul. Piastowska 11

Białystok 15-207

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 9662090998

REGON: 200828780

KRS: 0000493318

Kapitał zakładowy: 760.000,00 zł