W związku z realizacją projektu przez Podlaską Sieć Internetową…

W związku z realizacją projektu przez Podlaską Sieć Internetową sp. z o.o. pt.: „Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu
nowej generacji przez firmę PSI Sp. z o.o. na obszarze łomżyńskim (ID Obszaru 3.3.20.38)” zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania
szczegółowych informacji o możliwości skorzystania z naszej oferty i podłączenia swojego gospodarstwa domowego do sieci światłowodowej.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Piastowska 11a
15-207 Białystok
tel. 85 722 22 22

Podlaska Sieć Internetowa